ВНИМАНИЕ!!!   Съгласно Закона за Търговския регистър чл.23. ал.4. ако е посочен ЕИК, съдът, държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, организации, предоставящи обществени услуги, включително банките нямат право да изискват доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър, и представянето на актове, обявени в търговския регистър.
Новини
 
07.06.2018
ОСЕМ ПЪТИ ПО-БЪРЗИ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ЗА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА
От 4 юни до 30 юни 2018 г. годишните финансови отчети (ГФО) могат да бъдат подавани освен в Агенция по вписванията и в 13 офиса на Националната...
01.06.2018
Съобщение
Агенция по вписванията уведомява своите потребители, че поради извършване на планирани технически дейности, са възможни временни затруднения...
02.05.2018
ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
Агенция по вписванията уведомява своите клиенти, че поради планирано обновяване на информационната система на Търговския регистър и регистъра...
27.04.2018
ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
Агенция по вписванията уведомява своите клиенти, че поради планирано обновяване на информационната система на Търговския регистър и регистъра...
18.04.2018
Агенция по вписванията предприема спешни мерки за преодоляване на забавата при обработката на заявления
Ръководството на Агенция по вписванията предприема спешни мерки за преодоляване на забавата при обработката на заявленията, подадени в Търговския...

Страница От 5