ВНИМАНИЕ!!!   Съгласно Закона за Търговския регистър чл.23. ал.4. ако е посочен ЕИК, съдът, държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, организации, предоставящи обществени услуги, включително банките нямат право да изискват доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър, и представянето на актове, обявени в търговския регистър.
Новини
 
18.04.2018
Агенция по вписванията предприема спешни мерки за преодоляване на забавата при обработката на заявления
Ръководството на Агенция по вписванията предприема спешни мерки за преодоляване на забавата при обработката на заявленията, подадени в Търговския...
13.04.2018
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
Уважаеми потребители, Поради планирани действия по обновяване на информационните системи на Регистър Булстат и на Търговския регистър и регистъра...
05.04.2018
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
Във връзка с промените в Закона за счетоводството в периода 1.01.2018 г. – 31.03.2018 г. в Агенция по вписванията са подадени над 200 000 заявления...
30.03.2018
Работно време на Служба по регистрация – гр. София
Във връзка с изтичане на крайния срок за подаване на декларации от търговските дружества, които не са осъществявали дейност през 2017 г., фронт...
28.03.2018
За потребителите на Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел
Във връзка с наближаващия краен срок – 31 март 2018 г., за подаване на декларации от търговските дружества, които не са упражнявали дейност през...

Страница От 4