ВНИМАНИЕ!!!   Съгласно Закона за Търговския регистър чл.23. ал.4. ако е посочен ЕИК, съдът, държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, организации, предоставящи обществени услуги, включително банките нямат право да изискват доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър, и представянето на актове, обявени в търговския регистър.
Новини
 
13.07.2018
Съобщение за потребителите на Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел
Агенция по вписванията уведомява своите потребители, че поради планирани технически дейности, са възможни временни прекъсвания на електронните...
04.07.2018
Над 70% от годишните финансови отчети са подадени по електронен път
Като резултат от надграждане информационната система на регистрите и увеличаване скоростта на всички електронни услуги, предоставяни от Агенция...
20.06.2018
Годишните финансови отчети се подават и в 13 офиса на НАП - София до края на юни
До 2 юли 2018 г. включително годишните финансови отчети (ГФО) могат да бъдат подавани освен в Агенция по вписванията и в 13 офиса на Националната...
07.06.2018
ОСЕМ ПЪТИ ПО-БЪРЗИ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ЗА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА
От 4 юни до 30 юни 2018 г. годишните финансови отчети (ГФО) могат да бъдат подавани освен в Агенция по вписванията и в 13 офиса на Националната...
01.06.2018
Съобщение
Агенция по вписванията уведомява своите потребители, че поради извършване на планирани технически дейности, са възможни временни затруднения...

Страница От 5