ВНИМАНИЕ!!!   Съгласно Закона за Търговския регистър чл.23. ал.4. ако е посочен ЕИК, съдът, държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, организации, предоставящи обществени услуги, включително банките нямат право да изискват доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър, и представянето на актове, обявени в търговския регистър.
Новини
 
20.10.2017
Работно време на службите към Агенция по вписванията
На основание чл. 6, ал. 4 от Устройствения правилник на Агенция по вписванията, във връзка с чл. 4а от Наредба за работното време, почивките...
13.10.2017
Намалено работно време в офисите на Токуда банк
Агенция по вписванията уведомява своите клиенти, че на 13 октомври 2017 г., петък, офисите на Токуда банк АД ще работят с променено работно време...
23.06.2017
Работно време на Служба по регистрация – София в Агенция по вписванията
23.06.2017
Агенция по вписванията ще работи с удължено работно време
23.05.2017
Инструкция за разрешаване на проблеми при тестово подписване в страницата на Търговския регистър

Страница От 2