ВНИМАНИЕ!!!   Съгласно Закона за Търговския регистър чл.23. ал.4. ако е посочен ЕИК, съдът, държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, организации, предоставящи обществени услуги, включително банките нямат право да изискват доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър, и представянето на актове, обявени в търговския регистър.
Новини
 
20.03.2018
СЪОБЩЕНИЕ за потребителите на Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел
Агенцията по вписванията напомня, че търговските дружества, които не са осъществявали дейност през 2017 г. /съгласно чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона...
19.03.2018
Офисите на Агенция по вписванията – гр. София работят
Аварията в сградата на Агенция по вписванията – София, ул. Елисавета Багряна № 20, е отстранена. Фронтофисите на Търговския регистър и регистъра...
19.03.2018
Съобщение
Поради авария в инсталационната система в сградата на Агенция по вписванията – София, ул. Елисавета Багряна № 20, фронт офисите на: Търговски...
09.03.2018
СЪОБЩЕНИЕ за потребителите на Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел
Уважаеми потребители, На 11.03.2018 г., неделя, от 9,00 ч. до 13,00 ч., поради планирани действия по обновяване на информационната система на...
21.02.2018
ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪР НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
Съгласно заповед на министъра на правосъдието и министъра на труда и социалната политика се публикува утвърден изменен образец на декларация...

Страница От 3