АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА Герб на Република България
 

Уважаеми потребители,

От 15 август 2018 г. , потребителите на Търговския регистър и регистър на юридическите лицa с нестопанска цел ще могат да извършват справки за актуално състояние по ЕИК.

Справка за актуално състояние

От 16 август 2018 г. в Търговския регистър и регистър на юридическите лицa с нестопанска цел е осигурена възможност за извършване на справка "По физическо или юридическо лице".

Справка по физическо или юридическо лице

Извиняваме се за причиненото неудобство.